แพ็คเกจทัวร์อยุธยาเต็มวัน ไปรถกลับเรือ “เมืองโบราณอยุธยา มรดกโลก” (Tour B)

วัดมหาธาตุ

ทัวร์โดยรถบัส:   

07:30  น.        
เช็คอินที่ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ – ท่าเรือสี่พระยา

08:00  น.        
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าไปยังจังหวัดอยุธยา

09:15  น.        
ถึงอยุธยาเมืองโบราณมรดกโลก อดีตเมืองหลวงของประเทศไทย (พ.ศ. 1350 - 1767) อยุธยาได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม

จุดเยี่ยมชม:

  • วัดมหาธาตุ.  หนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. 2534 ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก มาเยี่ยมชมอยู่มิขาดสาย โดยเฉพาะ “เศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์” ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์
  • วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในพระบรมมหาราชวังในอยุธยา และยังเป็นแบบอย่างของพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วในกรุงเทพฯ
  • วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ข้างวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่บริเวณลานด้านนอกพระอารามหลวงและต่อมาปิดบังด้วยอุโบสถหลังนี้
  • วัดโลกยสุธาราม สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช พระราชบิดาเจ้าสามพระยา ราว พ.ศ. 1995 วัดนี้มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ก่ออิฐถือปูน มีความยาว 42 เมตร และสูง 8 เมตร

กลับโดยเรือ:

13:00  น.      
ยินดีต้อนรับขึ้นเรือสู่แกรนด์เพิร์ลครุยเซอร์ที่วัดช่องลม (จังหวัดปทุมธานี) เพื่อล่องเรือกลับไปยังกรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บุฟเฟ่ต์อาหารเย็นเลิศรสซึ่งรวมถึงอาหารตะวันออกและอาหารตะวันตกอันหลากหลาย เรือแล่นผ่านท่าเรือนนทบุรี เกาะเกร็ด (ชุมชนมอญ) และหมู่บ้านไทยในท้องถิ่น

15:00  น.      
บริการน้ำชาในขณะที่คุณเพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ตามริมฝั่งแม่น้ำ เช่น โรงเรือหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณ เป็นต้น

16:00  น.      
มาถึงที่ศูนย์การค้าท่าเรือริเวอร์ซิตี้

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ

กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า
ผ่านทางแช็ทหรือทางโทรศัพท์

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ล่องเรือ ล่องเรือชมวิว

การจองแพ็คเกจ

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการจองนี้ และทางฝ่ายบริการลูกค้าจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ กรุณาติดต่อเรา